Gấp đôi

Nằm mơ thấy một đôi đi cùng chúng ta cho thấy khả năng giải quyết các vấn đề thực sự quan trọng. Nếu giấc mơ này trở nên lặp đi lặp lại, điều khôn ngoan là nên đến gặp bác sĩ tâm lý.