Địa chỉ

Xem địa chỉ trong giấc mơ có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được tin tức hoặc đến thăm một người bạn. Đưa ra chỉ đạo của chúng tôi cảnh báo rằng chúng tôi đã phạm phải một sự thiếu thận trọng.