Tiền bạc

Nó tượng trưng cho những điều chúng ta mong muốn một cách thân thiết. Nếu chúng ta mong muốn có được tiền, nó tượng trưng cho mong muốn đối với một người thuộc giới tính khác. Để tìm một kho báu và sợ hãi bị nhìn thấy khi lấy nó là ám chỉ đến những mối quan hệ bất chính. Mua một thứ gì đó và được cho nhiều tiền hơn hoặc kiếm được tiền có nghĩa là thứ chúng ta mua có giá trị cao hơn chúng ta tưởng tượng, theo nghĩa đạo đức, vật chất hoặc tình cảm. Nếu người yêu của chúng ta ăn cắp tiền của chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đã phóng đại tình yêu của mình, hy sinh những thứ cũng quan trọng. Để mất tiền cho thấy chúng ta sợ mất một thứ gì đó rất thân thương.