Khỏa thân, cởi quần áo

Trước tiên, chúng ta nên xem liệu có hàm ý tình dục hay không, trong trường hợp đó thì ý nghĩa đó không thể rõ ràng hơn. Nếu không phải như vậy, thì: nhìn thấy mình trần truồng tương đương với việc thấy mình thoát khỏi mọi thói đạo đức giả. Nếu chúng ta cảm thấy hạnh phúc phản ánh sự mệt mỏi của việc liên tục giả vờ như xã hội áp đặt. Trong những trường hợp cực đoan, nó có thể bộc lộ mong muốn rời bỏ mọi cuộc sống xã hội. Nếu việc khỏa thân khiến chúng ta khó chịu thì nó phản ánh sự vô vọng, sự bất lực mà chúng ta thử nghiệm, về mặt xã hội hay nghề nghiệp. Nó cũng có thể đại diện cho sự xấu hổ về cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thấy người khác khỏa thân, điều đó có thể có nghĩa là ham muốn tình dục hoặc mong muốn biết suy nghĩ và ý định của người khác về chúng ta.