Thất vọng

Tình hình của bạn sẽ bị tổn hại bởi những hành động bất chính của đối thủ.