Vỏ cây

Vỏ bánh báo hiệu những khó khăn và lo lắng về tài chính. Một lớp vỏ pho mát cho thấy rằng sự dồi dào đã làm hại bạn. Một vỏ cây, sự bảo vệ mỏng manh và dễ vỡ. Vỏ não bị bong tróc hoặc rách, mất hỗ trợ quý giá.