Vỏ

Nó tượng trưng cho khả năng sinh sản và sự khêu gợi. Nó có nghĩa là phần còn lại của giấc mơ, thông báo về một chuyến đi hoặc một lời hứa về sự giàu có và niềm vui.