Con voi

Để mơ thấy con voi có nghĩa là niềm vui và sức khỏe. Nếu bạn đi nó, nó có nghĩa là sự gia tăng của cải và / hoặc các thành viên trong gia đình. Nếu bạn cho nó ăn hoặc uống nó, bạn sẽ có một sự kiện rất quan trọng trong đời.