Lung lay

Đó là dấu hiệu của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nếu sợi dây bị đứt thì nó cho thấy cuộc hôn nhân sẽ rất màu mỡ.