Mận

Nếu quả mận đã trưởng thành, nó cho thấy niềm vui và ham muốn tình dục được chia sẻ. Nếu chúng có màu xanh lá cây, điều đó báo hiệu sự thất vọng. Nếu là sơ, chúng ta nên suy ngẫm về những vấn đề này một thời gian.