Nếu người mù trông thật thà và chúng ta giúp anh ta, điều gì đó dễ chịu sẽ xảy ra với chúng ta. Nếu chúng ta không tin tưởng vào anh ấy, trên thực tế, chúng ta cũng không tin tưởng vào những lời khuyên mà chúng ta nhận được. Nếu chúng ta mù quáng trong giấc mơ, chúng ta phải xem lại các dự án của mình vì chúng ta đã đặt niềm tin sai người hoặc chúng ta đã bỏ qua một số chi tiết. Nếu giấc mơ này xuất hiện trong một chuyến du lịch trước khi trở về, nó có nghĩa là chúng ta sẽ có một bước lùi.