Tải

Lấy nó có nghĩa là chúng ta có ít hoạt động thú vị, khó khăn và đau đớn. Kéo gánh, khổ và sầu. Nhìn thấy người khác đang kéo gánh hàng, bạn sẽ có những lo lắng và buồn phiền. Đưa họ vào một phương tiện, những hứa hẹn thú vị về tài chính.