Ứng cử viên

Bất chấp những trở ngại, bạn sẽ biến mong muốn của họ thành sự thật.