Tháp chuông

Nó biểu thị sự thành công và thăng tiến về mặt đạo đức hoặc vật chất.