Ngăn kéo

Nếu chúng ta mở ngăn kéo của một chiếc tủ và nó là một ngăn trống, thì nó thông báo rằng chúng ta sẽ sống trong một hoàn cảnh khó khăn sẽ sớm chấm dứt.