Cưỡi, phi nước đại, người cưỡi ngựa

Phi nước đại không giải phóng cho thấy ham muốn tình dục mạnh mẽ. Làm chủ được con ngựa hay không tương đương với việc chúng ta có thể chế ngự các giác quan và đam mê của mình hay không. Nếu chúng ta có những giấc mơ này trong thời thơ ấu, chúng nói lên khát vọng phiêu lưu và hành động của chúng ta.