Kền kền

Kền kền trong giấc mơ đại diện cho kẻ thù của chúng ta. Nếu con kền kền tấn công chúng ta, chúng ta có thể không mong đợi sự thương xót từ những người này. Nếu chúng ta giết chúng, kẻ thù của chúng ta sẽ không khủng khiếp như vậy. Nếu trong giấc mơ thấy con cú vẫn còn xa lạ với chúng ta, thì đó là lời cảnh báo chúng ta phải hết sức cảnh giác.