Túi

Nếu túi đầy, thì nó tượng trưng cho việc chúng ta giữ bí mật. Nếu trống, cho biết rằng chủ sở hữu không thể giữ bí mật. Mất túi có nghĩa là ai đó biết bí mật của chúng tôi. Nếu nó bị đánh cắp khỏi chúng tôi, ai đó sẽ tìm ra điều gì đó bằng cách sử dụng vũ lực, trong khi chúng tôi không muốn họ biết những sự thật này.