Xe đạp

Chính cuộc sống của chúng ta được thể hiện và mọi thứ phụ thuộc vào chúng ta. Nó thể hiện khả năng năng lượng của chúng ta. Nó thể hiện diện mạo và hình dáng bên ngoài của chúng ta. Ghi đông thể hiện khả năng kiểm soát. Phanh cho biết ý chí của bạn. Sang số biểu thị cho trí thông minh. Ánh sáng của chiếc xe đạp báo trước về khả năng xem sự thật của chúng ta. Nếu xe đạp trong tình trạng tốt, có nghĩa là chúng tôi tự tin. Nếu nó ở trong tình trạng tồi tệ, nó đại diện cho nỗi sợ hãi của chúng ta. Nếu chúng ta lái xe một mình, điều đó cho thấy mong muốn độc lập. Nếu chúng tôi đi cùng chuyến du lịch, hành động của hành khách, bao gồm cả chúng tôi, sẽ bộc lộ thái độ của chúng tôi với những người xung quanh. Nếu nó bị người khác cưỡi, điều đó có nghĩa là chúng ta không phải là người làm chủ vận mệnh của mình.