Hôn nhau

Nếu bạn hôn một người khác giới thể hiện sự không chung thủy, trừ khi đó là đối tác của bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ báo hiệu một vận may tốt. Nếu đó là một người yêu quý, nó thông báo sự ra đi của họ. Nếu hôn người cùng giới mà không có tình cảm, chúng ta sẽ nhận được lợi ích từ họ. Nếu chúng ta làm như vậy nhưng với tình cảm, họ sẽ được lợi từ chúng ta. Khi hôn bụi bẩn thì nó tượng trưng cho nỗi buồn. Khi hôn người đã khuất bạn sẽ nhận được một phần thừa kế lớn.