Sự buộc tội

Nếu bạn mơ thấy mình bị một người đàn ông buộc tội, thì số phận sắp tổ chức một sự kiện với một kết cục thành công cho bạn; Mặt khác, nếu lời buộc tội là của một người phụ nữ, điều đó cho thấy rằng bạn sẽ nhận được tin tức khó chịu và bạn nên thận trọng.