Dây thừng

Nằm mơ thấy sợi dây có nghĩa là tin tức về một cuộc hôn nhân sắp tới sẽ thuận hòa.