Râu

Nếu chúng ta cạo râu, điều đó cho thấy rằng đã đến lúc bắt đầu hành động mạnh mẽ và trực tiếp. Nếu người cạo nó là một người khác, tình huống mà chúng ta đang gặp phải cần phải có hành động mạnh mẽ và kiên quyết. Nếu chúng ta có râu, nó nói với chúng ta rằng hãy giảm bớt ham muốn quyền lực và tiền bạc. Nếu những người có râu xuất hiện, điều đó cho thấy trí tưởng tượng và sự khéo léo sẽ chiếm ưu thế trong những gì chúng ta làm để đạt được mục tiêu của mình. Càng đẹp, càng đậm thì cơ hội thành công càng lớn. Nếu nó là màu trắng, chúng tôi sẽ giành được uy tín và phẩm giá. Nếu có ít hoặc yếu kém, cơ hội thành công của chúng ta sẽ rất ít. Nhuộm nó, chúng ta sẽ bị cám dỗ để che giấu. Rửa sạch nó là một dấu hiệu của sự lo lắng. Nếu một thợ cắt tóc xuất hiện, điều đó cho thấy sự hợp tác và giúp đỡ từ những người quan trọng.