Cái cổ

Nằm mơ thấy cổ có nghĩa là đoàn kết bền chặt với gia đình và bạn bè.