Ghế

Một chỗ ngồi phản ánh tình hình hiện tại của chúng tôi. Tùy thuộc vào chỗ ngồi, tình hình của chúng ta sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn.