Cơm

Nó dự báo sự nhẹ nhõm và thoải mái khỏi nỗi buồn của bạn.