Con thỏ

Nằm mơ thấy thỏ, bạn sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, một lời đề nghị hoặc một lời mời làm việc.