Người yêu

Nếu bạn không có một mối quan hệ lãng mạn, thì điều đó cho thấy rằng có những triển vọng thuận lợi cho hạnh phúc. Nếu không, giấc mơ này có nghĩa là sẽ có tranh chấp và lừa gạt.