Món ăn

Nếu ăn ngon thì điều đó cho thấy những bước phát triển đầy hứa hẹn. Nếu nó cay đắng, nó có nghĩa là đau khổ và cô đơn. Nếu chúng có hương vị rất mạnh, nó có nghĩa là phiền não. Thức ăn quá nóng có nghĩa là lo lắng, và rất lạnh, sức khỏe khó chịu. Nấu nó có nghĩa là sự đồng ý của gia đình. Cho ai đó thức ăn có nghĩa là hạnh phúc ở nhà, và từ chối ai đó cho thức ăn có nghĩa là xung đột gia đình.