Làm sắc nét

Nếu chúng ta mài giũa, nó cho thấy rằng có những cảm xúc hung hăng trong chúng ta. Nếu là người khác mài, người đó muốn hại chúng ta.