Nhức mỏi

Nếu đi kèm với một cảm giác dễ chịu, nó cho thấy sự thành công về kinh tế. Nếu không, bạn sẽ đến gặp bác sĩ.