Bụng

Nếu chúng ta tăng cân, điều đó cho thấy sự giàu có và danh dự nghề nghiệp. Nếu chúng ta giảm cân, điều đó cho thấy sự nghèo đói. Nếu đó là người khác, nó cho bạn biết rằng ai đó muốn phản bội hoặc lừa dối bạn.