Tai nạn

Trong giấc mơ về tai nạn, điều đầu tiên chúng ta nên phân tích là khả năng kiểm soát phản xạ và cảm xúc của chúng ta có điều gì không chắc chắn hay không, trong trường hợp đó giấc mơ này phản ánh nỗi sợ hãi sâu kín của chúng ta, điều đó chắc chắn đã được cập nhật khi cận kề những quyết định quan trọng, về việc đi lại , hoặc các nguyên nhân tương tự. Nếu không, nó chỉ ra rằng trên con đường của chúng ta (cá nhân, nghề nghiệp hoặc xã hội) sẽ xuất hiện những trở ngại lớn, vì vậy chúng ta phải đặc biệt chú ý trong những ngày tới để tìm ra mối nguy hiểm đang đe dọa chúng ta. Nếu chúng ta thoát khỏi tai nạn, điều đó có nghĩa là ý thức tốt của chúng ta sẽ đưa chúng ta thoát khỏi tình huống xấu hổ. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy vụ tai nạn và chúng ta không phải là một phần của nó, điều đó có nghĩa là sự tồn tại của chúng ta sẽ bị xáo trộn bởi một bước lùi hoặc sự sỉ nhục, nhưng không có bất kỳ hậu quả nào khác.