Cờ mang

Nằm mơ thấy một người cầm cờ hay là một người cầm cờ có nghĩa là chúng ta đang trên đà thăng tiến trong nghề nghiệp sẽ tốt hay xấu tùy theo hậu quả xảy ra trong giấc mơ. Trở thành người cầm cờ trong một trận đấu mà chiến thắng rực rỡ mà không bị tổn thất lớn, có nghĩa là chúng ta đã có những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thực hiện thành công việc thăng hạng hoặc trách nhiệm. Nếu chiến thắng đẫm máu, điều đó có nghĩa là chúng tôi không chuẩn bị cho việc thăng hạng như vậy. Và chúng ta có thể bị cám dỗ để sử dụng các phương pháp phi đạo đức để đạt được điều đó. Nhưng nếu trong giấc mơ mà phe mình thua cuộc, thì chúng ta phải cân nhắc xem có nên từ chối đề xuất hay một công việc vượt quá khả năng thực tế của mình và cuối cùng có thể trở thành thảm họa theo mọi khái niệm.