Sapphire

Nó được coi là một loại đá thiên thể và theo truyền thống cho rằng có những đặc tính nhân từ rất lớn, vì vậy việc mơ thấy nó cũng tượng trưng cho những điềm lành như; tăng cường năng lượng và sức sống, khả năng bảo vệ và sức mạnh để tự vệ trước những lời vu khống hoặc thao túng, đồng thời giúp bạn thoát khỏi các vấn đề kinh tế.