Mùa hè

Những giấc mơ diễn ra trong mùa giải này được coi là điềm báo tốt về sự dồi dào và đạt được mục tiêu. Nó như thể trong giấc mơ, tiềm thức đã được tận hưởng thời kỳ tích cực đang đến ngay cả đối với những vấn đề mà bây giờ có vẻ khó khăn hơn.