Vượt qua

Nó chỉ ra rằng bạn có đủ năng lực cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Thông điệp của giấc mơ có thể hiểu là bạn cần phải phấn đấu khi biết mình có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.