Bay ngựa

Có điều gì đó đang thực sự làm phiền bạn hoặc bạn có linh tính nguy hiểm do dị ứng hoặc côn trùng cắn.