Convene

Giấc mơ này tượng trưng cho khả năng lãnh đạo của chúng ta hoặc khả năng triệu tập và biểu thị khả năng nhận được sự hỗ trợ cho một dự án mà chúng ta đang nghĩ đến. Các tác giả khác tin rằng nó tượng trưng cho mong muốn cam kết và đoàn kết của chúng ta.