Thẩm vấn

Khi bạn đóng vai người thẩm vấn trong một giấc mơ thì điều này cho thấy bạn muốn biết thêm về ai đó hoặc về vấn đề mà giấc mơ này đề cập. Nếu bạn là người bị thẩm vấn, điều đó cho thấy nỗi sợ hãi về việc không đáp ứng được kỳ vọng của người khác. Có thể bạn cũng đang bộc lộ sự bất an về kỹ năng công việc của mình hoặc nhu cầu nâng cao kiến ​​thức để nâng cao chuyên môn.