Bất động

Đằng sau giấc mơ này ẩn chứa sự thất vọng vì không biết cách đi đúng đắn hoặc nỗi sợ hãi không biết phải ứng xử thế nào trong những tình huống nhất định.