Nhà thờ

Nếu trong giấc mơ mà bạn đang ở trong nhà thờ thì điều này báo trước việc bạn sẽ hiện thực hóa những hy vọng, còn nếu bạn nhìn thấy nhà thờ từ xa mà không thể vào được thì đó là điềm báo của sự thất vọng. Tùy thuộc vào niềm tin của những người có giấc mơ này, một số tác giả giải thích các nhà thờ là biểu tượng của sự bảo vệ, hòa bình, hoặc áp bức.