Vết thương

Một số tác giả luận giải mơ thấy vết thương là điềm báo có thể gặp tai nạn nên cần tránh rủi ro. Nhưng xét đến hoàn cảnh của người nằm mơ, giấc mơ này có thể được hiểu là nỗi sợ hãi tiềm ẩn về việc làm tổn thương nhân phẩm, lòng tự trọng của chúng ta, … Ví dụ như chúng ta mới bắt đầu một mối quan hệ, thấy mình bị tổn thương trong giấc mơ có thể tiết lộ nỗi sợ hãi của bạn. làm tổn thương cảm xúc của bạn bởi đối tác.