Ngọn hải đăng

Theo lý giải của những giấc mơ, giấc mơ này cho thấy rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp hoặc sự giúp đỡ như mong đợi nhưng mơ thấy một ngọn hải đăng tắt máy lại cho thấy rằng chúng ta vẫn chưa thấy lối thoát cho mối quan tâm của mình.