Bùn

Tượng trưng cho những khía cạnh không trong sạch và đáng ghét nhất trong tính cách của chúng ta hoặc hoàn cảnh chúng ta đang sống. Nếu chúng ta đang đi qua vũng bùn và chúng ta cảm thấy sợ bị bẩn nhiều, thì giấc mơ đang cho chúng ta thấy nỗi sợ hãi của chúng ta khi chứng tỏ những phần bản thân chúng ta làm không chấp nhận cho sự nhỏ nhen của họ.