Ren

Nếu trong giấc mơ, bạn thấy ren đã được may sẵn cho thấy sự sợ hãi rằng người khác có thể lạm dụng lòng tin của bạn và nếu bạn thấy mình đang làm ren, thì điều đó cho thấy bạn đang lợi dụng sự kiên nhẫn của người khác.