Quân đội

Chắc chắn chúng ta đang lo ngại về một vấn đề đang tồn tại và giấc mơ là sự phản ánh của các lực lượng. Sẽ rất tốt nếu quan sát đội quân này trông như thế nào và liệu người của họ có xứng đáng với sự tin tưởng của chúng ta hay không.